یکشنبه, 25 ژوئن 2017 / Published in ثبت درخواست نمایندگان
سه‌شنبه, 13 ژوئن 2017 / Published in دسته‌بندی نشده
سه‌شنبه, 13 ژوئن 2017 / Published in ارتباط با پارسیان
<!DOCTYPE html><html><head>        <title>Quick Start – Leaflet</title>     <meta charset=”utf-8″ />    <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>        <link rel=”shortcut icon” type=”image/x-icon” href=”docs/images/favicon.ico” /> <link rel=”stylesheet” href=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.css” integrity=”sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ==” crossorigin=””/> <script src=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.js” integrity=”sha512-GffPMF3RvMeYyc1LWMHtK8EbPv0iNZ8/oTtHPx9/cc2ILxQ+u905qIwdpULaqDkyBKgOaB57QTMg7ztg8Jm2Og==” crossorigin=””></script>     </head><body> <div id=”mapid” style=”width: 600px; height: 400px;”></div><script>     var mymap = L.map(‘mapid’).setView([29.7248869968,52.46200124], 15);     L.tileLayer(‘https://api.tiles.mapbox.com/v4/{id}/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoibWFwYm94IiwiYSI6ImNpejY4NXVycTA2emYycXBndHRqcmZ3N3gifQ.rJcFIG214AriISLbB6B5aw’, {        maxZoom: 18,        attribution: ‘Map data © <a href=”https://www.openstreetmap.org/”>OpenStreetMap</a> contributors, ‘ +            ‘<a href=””>30NAsameti</a>, ‘ +            ‘Imagery © <a href=”https://qa.fcp.ir”>IranFCP</a>’,        id: ‘mapbox.streets’    }).addTo(mymap);
سه‌شنبه, 13 ژوئن 2017 / Published in ارتباط با پارسیان, پارسیان
جمعه, 09 ژوئن 2017 / Published in پارسیان, پارسیان, پارسیان, درباره پارسیان
الزامات و شناخت رگولاتوری | مصوبات، حقوق مشترکین،نمونه قراردادها و گزارش شاخصهای عملکرد شرکت ارتباطات ثابت پارسیان istanbul escort
جمعه, 09 ژوئن 2017 / Published in درباره پارسیان
اپراتور خدمات ارتباطی ثابت پارسیان، خدماتی از قبیل تلفن ثابت و همچنین اینترنت ثابت (خدمات ADSL) و … را در اختیار کاربران قرار دهند. همچنین همه خدمات به صورت سراسری و کشوری ارائه می‌شود. شرکت ارتباطات ثابت پارسیان در کنار استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی موجود، با توجه به اختیارات مجوزهای خود اقدام به ایجاد شبکه
پنج‌شنبه, 08 ژوئن 2017 / Published in پشتیبانی, پشتیبانی
پارسیان همواره در تلاش است با استفاده از ابزارهای مختلف، امنیت عمومی دسترسی کاربران خود به شبکه های ارتباطی را فراهم نماید، اما این تلاش زمانی به ثمر میرسد که همراهی شما کاربر محترم را جهت رعایت نکات امنیتی به همراه داشته باشد، فلذا توصیه ما این است که با بکارگیری و توجه به توصیه
پنج‌شنبه, 08 ژوئن 2017 / Published in پشتیبانی
به منظور افزایش رضایت کاربران و اطمینان از رعایت تمامی تعهدات شرکت، سامانه ثبت، پیگیری و جبران خسارات ایجاد گردیده است و تمامی سوابق مشکلات مطروحه در این سامانه نگهداری می گردد.
چهارشنبه, 07 ژوئن 2017 / Published in تلفن ثابت مبتنی بر IP
NGN یا شبکه های نسل آینده (Next Generation Network) ،یکی از خدماتی است که شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به عنوان اپراتور مخابراتی به ارائه آن اقدام نموده است. در این فناوری که در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری میرسد، پارسیان امکان استفاده از خط تلفن مبتنی بر IP را با نامبرینگ مخصوص خود پدید
چهارشنبه, 07 ژوئن 2017 / Published in پهنای باند اختصاصی
سرویس پهنای باند جهت برطرف نمودن محدودیت های اینترنت اشتراکی برای ارائه به کاربران ویژه عرضه میگردد. این سرویس روی بستر ارتباطات زمینی مخابراتی، رادیویی و نیز فیبرنوری قابل ارائه است.