ماموریت شرکت ارتباطات ثابت پارسیان

بهبود زندگی و وضعیت کسب و کار کلیه ذینفعان با ارایه خدمات با کیفیت، قابل اعتماد و فراگیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

چشم انداز شرکت ارتباطات ثابت پارسیان

قرار گرفتن در میان سه شرکت برتر ارایه دهنده خدمات ارتباط ثابت در سطح کشور تا پایان سال 1402 با دستیابی به اهداف کلان زیر :

پ

پایداری در ارایه خدمات و ارتقاء سطح کیفی خدمات

ا

استفاده بهینه از منابع و امکانات

ر

رهبری منسجم و ثبات در مقاصد

س

سودآوری و سهم بازار بیشینه در عرصه‌ی خدمات انتقال داده

ی

یادگیری، نوآوری و توسعه کارکنان

ا

افزایش بهره‌وری

ن

نگهداری و ارتقاء رضایت مشتریان

ارزش های شرکت ارتباطات ثابت پارسیان

  • ارزش آفرینی برای ذینفعان
  • راستی، اعتماد و صداقت
  • توسعه فرهنگ مشارکت
  • وظیفه شناسی، نظم و انضباط
  • گسترش ثروت، امنیت، آرامش و رازداری ذینفعان
TOP