با انتخاب سرویس مناسب خود، از یک ارتباط پرسرعت با اتصال دائم از اينترنت لذت ببرید.

انواع سرویس های اینترنت بی سیم اشتراکی

سرویس حجمی: سرویس های دارای حجم مشخص در سرعت و مدت زمان معین، سرویس حجمی نامیده میشوند.
سرویس نامحدود: این سرویس ها دارای محدودیت حجمی نبوده ولی استفاده از حداکثر سرعت آنها بر اساس حداقل حجم تبادل درنظر گرفته شده تضمین می شوند.

انتخاب سرعت

 • حجم 24 گیگ
 • 1.020.000  ریال
  per 12 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 2 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 85.000 (ریال)
 • حجم 18 گیگ
 • 666.000  ریال
  per 6 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 111.000 (ریال)
 • حجم 9 گیگ
 • 345.000  ریال
  per 3 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 115.000 (ریال)
 • حجم 6 گیگ
 • 197.000  ریال
  per 1 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 6 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 197.000 (ریال)
 • حجم 24 گیگ
 • 1.200.000  ریال
  per 12 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 2 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 100.000 (ریال)
 • حجم 18 گیگ
 • 756.000  ریال
  per 6 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 126.000 (ریال)
 • حجم 9 گیگ
 • 390.000  ریال
  per 3 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 130.000 (ریال)
 • حجم 6 گیگ
 • 212.000  ریال
  per 1 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 6 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 212.000 (ریال)
 • حجم 24 گیگ
 • 1.440.000  ریال
  per 12 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 2 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 120.000 (ریال)
 • حجم 18 گیگ
 • 876.000  ریال
  per 6 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 146.000 (ریال)
 • حجم 9 گیگ
 • 450.000  ریال
  per 3 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 150.000 (ریال)
 • حجم 6 گیگ
 • 232.000  ریال
  per 1 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 6 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 232.000 (ریال)
 • حجم 24 گیگ
 • 1.680.000  ریال
  per 12 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 2 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 140.000 (ریال)
 • حجم 18 گیگ
 • 996.000  ریال
  per 6 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 166.000 (ریال)
 • حجم 9 گیگ
 • 510.000  ریال
  per 3 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 170.000 (ریال)
 • حجم 6 گیگ
 • 252.000  ریال
  per 1 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 6 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 252.000 (ریال)
 • حجم 24 گیگ
 • 2.400.000  ریال
  per 12 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 2 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 200.000 (ریال)
 • حجم 18 گیگ
 • 1.356.000  ریال
  per 6 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 266.000 (ریال)
 • حجم 9 گیگ
 • 690.000  ریال
  per 3 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 230.000 (ریال)
 • حجم 6 گیگ
 • 312.000  ریال
  per 1 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 6 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 312.000 (ریال)
 • حجم 24 گیگ
 • 2.880.000  ریال
  per 12 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 2 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 240.000 (ریال)
 • حجم 18 گیگ
 • 1.596.000  ریال
  per 6 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 266.000 (ریال)
 • حجم 9 گیگ
 • 810.000  ریال
  per 3 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 3 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 270.000 (ریال)
 • حجم 6 گیگ
 • 352.000  ریال
  per 1 ماه
 • متوسط ترافیک در ماه / 6 (گیگابایت)
 • متوسط قیمت در ماه / 352.000 (ریال)
 • 2Mbps
 • 4.000.000  ریال
  per 1 ماه
 • ∞ گیگ در ماه
 • حداقل تبادل ترافیک 350 (گیگابایت)
 • 1Mbps
 • 2.200.000  ریال
  per 1 ماه
 • ∞ گیگ در ماه
 • حداقل تبادل ترافیک 200 (گیگابایت)
 • 512 Kbps
 • 930.000  ریال
  per 1 ماه
 • ∞ گیگ در ماه
 • حداقل تبادل ترافیک 55 (گیگابایت)
 • 256 Kbps
 • 430.000  ریال
  per 1 ماه
 • ∞ گیگ در ماه
 • حداقل تبادل ترافیک 25 (گیگابایت)
 • 50 گیگابایت
 • 904.000  ریال
  per ∞ ماه
 • قابلیت ذخیره تا زمان جمع آوری سرویس
 • 10 گیگابایت
 • 244.000  ریال
  per ∞ ماه
 • قابلیت ذخیره تا زمان جمع آوری سرویس
 • 5 گیگابایت
 • 134.000  ریال
  per ∞ ماه
 • قابلیت ذخیره تا زمان جمع آوری سرویس
 • 1 گیگابایت
 • 30.000  ریال
  per ∞ ماه
 • قابلیت ذخیره تا زمان جمع آوری سرویس
 • سرویس‌ها با توجه به وجود امکانات مخابراتی در شهرها و مراکز مخابراتی مختلف با تنوع زیادتری ارایه خواهند شد. برای اطلاع از این موضوع به نزدیک ترین دفتر فروش و پشتیبانی پارسیان مراجعه نمایید.
 • مالیات ارزش افزوده در هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • مطابق ضوابط مصوب جلسه شماره ۱ مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ۱۵۰۰۰ تومان هزینه نصب دریافت خواهد شد. دریافت فایل
 • سامانه امور مشترکین، جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و تمدید سرویس صرفا از طریق آدرس crm.fcp.ir در دسترس می باشد.
 • محاسبه ترافیک هر دوره، بر اساس مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.
 • با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌ به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس به عدد ۸ تقسیم شود.
 • مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ها با رعایت بند ۲ و ۳ مصوبه ۲۳۷ محاسبه شده و حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها ۱ به ۸ می باشد. دریافت فایل
 • در سرویسهای حجمی جهت افزایش رضایتمندی مشترکین و به جهت جلوگیری از قطع سرویس، در صورتی که ترافیک پایه هر ماه(در سرویس های بیشتر از یکماه) به اتمام برسد، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات مطابق ضوابط مصوب جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها است. دریافت فایل
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد. همچنین جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k) مندرج در SLA رفتار خواهد شد.
TOP

istanbul escort sisli escort umraniye escort mecidiyekoy escort istanbul escort tbilisi escort sisli escort sisli escort sisli escort taksim escort taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort izmir escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort kadikoy escort vip escort mersin escort istanbul escort atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort tuzla escort sex shop isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop