با انتخاب سرویس مناسب خود، از یک ارتباط پرسرعت با اتصال دائم از اينترنت لذت ببرید.
 • 3Mbps
 • ۳۳۰.۰۰۰  ریال
  per ۱ ماه
 • سطح FUP سرویس (۵۰ گیگابایت)
 • 2Mbps
 • ۲۳۰.۰۰۰  ریال
  per ۱ ماه
 • سطح FUP سرویس (۴۰ گیگابایت)
 • 1Mbps
 • ۱۸۰.۰۰۰  ریال
  per ۱ ماه
 • سطح FUP سرویس (۳۰ گیگابایت)
 • 512Kbps
 • ۱۲۵.۰۰۰  ریال
  per ۱ ماه
 • سطح FUP سرویس (۲۰ گیگابایت)
 • 16Mbps
 • ۶۸۰.۰۰۰  ریال
  per ۱ ماه
 • سطح FUP سرویس (۱۸۰ گیگابایت)
 • ۸Mbps
 • ۵۰۰.۰۰۰  ریال
  per ۱ ماه
 • سطح FUP سرویس (۱۲۰ گیگابایت)
 • ۴Mbps
 • ۳۶۰.۰۰۰  ریال
  per ۱ ماه
 • سطح FUP سرویس (۷۰ گیگابایت)
 • در سرویس‌های ۲ ماهه و یا بیشتر، قابلیت انتقال ترافیک ( آستانه مصرف منصفانه= FUP) از یک ماه به ماه بعد وجود داشته و به دلیل درنظر گرفتن منافع مشترکین، FUP کل دوره خرید بصورت یکجا به مشترک اختصاص داده خواهد شد و در هر زمان از دوره سرویس پس از اتمام حجم تجمیعی، FUP اجرا خواهد شد.
 • بنا بر مصوبه ۲۶۶، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی نصف ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر کاربری صرفا از ترافیک بین المللی استفاده کند و سرویس ۱ مگابیت را خریداری کرده باشد،۱۵ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند، سقف مصرف وی۳۰ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین فرمول عمل خواهد شد.
 • سرعت سرویس ها بر اساس سرعت مشخص شده ثابت و با گارانتی ۹۵% قابلیت استفاده مطابق مصوبه ۲۶۶ تنظیم مقررات می باشد. ( به شرط مناسب بودن کیفیت خط سیم مسی )
 • منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس ( با حداکثر سرعت ممکن ) است.
 • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه با سرعت قبلی و یا خرید سرویس جدید استفاده با سرعت مورد نظر نمایند.
 • سرویس‌ها با توجه به وجود امکانات مخابراتی در شهرها و مراکز مخابراتی مختلف با تنوع زیادتری ارایه خواهند شد. برای اطلاع از این موضوع به نزدیک ترین دفتر فروش و پشتیبانی پارسیان مراجعه نمایید.
 • مالیات ارزش افزوده در هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • مطابق ضوابط مصوب جلسه شماره ۱ مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ۱۵۰۰۰ تومان هزینه نصب و ۵۰۰۰ تومان هزینه رانژه دریافت خواهد شد.دریافت فایل
 • منظور از ترافیک داخلی، ترافیک ایجاد شده توسط سایتهای منتخب میباشد.دریافت فایل
 • سامانه امور مشترکین، جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و تمدید سرویس صرفا از طریق آدرس crm.fcp.ir در دسترس می باشد.
 • با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌ به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس به عدد ۸ تقسیم شود.
 • خدمات مطابق ضوابط مصوب جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها است.دریافت فایل
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد. همچنین جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k) مندرج در SLA رفتار خواهد شد.
 • ۵۰ گیگابایت
 • ۱.۰۰۰.۰۰۰  ریال
  per ∞ ماه
 • قابلیت ذخیره تا زمان جمع آوری سرویس
 • ۱۰ گیگابایت
 • ۲۰۰.۰۰۰  ریال
  per ∞ ماه
 • قابلیت ذخیره تا زمان جمع آوری سرویس
 • ۵ گیگابایت
 • ۱۰۰.۰۰۰  ریال
  per ∞ ماه
 • قابلیت ذخیره تا زمان جمع آوری سرویس
 • ۱ گیگابایت
 • ۲۰.۰۰۰  ریال
  per ∞ ماه
 • قابلیت ذخیره تا زمان جمع آوری سرویس
TOP