سامانه BackOffice

این سامانه مخصوص استفاده نمایندگان شرکت ارتباطات ثابت پارسیان بوده و هرگونه استفاده غیر مجاز یا بهره برداری بدون مجوز از آن برای اشخاص ثالث ممنوع میباشد.

درخواست صدور مجوز تردد

درخواست صدور مجوز تردد

هنوز درخواستی ثبت نشده است.

TOP