سامانه BackOffice

این سامانه مخصوص استفاده نمایندگان شرکت ارتباطات ثابت پارسیان بوده و هرگونه استفاده غیر مجاز یا بهره برداری بدون مجوز از آن برای اشخاص ثالث ممنوع میباشد.

ثبت نقطه فیزیکی فروش

ثبت نقطه فیزیکی فروش

1 شروع ثبت اطلاعات
2 اطلاعات مدیران شعبه
3 نشانی شعبه
4 اطلاعات تماس شعبه
5 اطلاعات تکمیلی
  • شروع ثبت اطلاعات

    این فرم مخصوص ثبت شعب و دفاتر فروش شرکت ارتباطات ثابت پارسیان میباشد. تنها مراکزی مجاز به عرضه خدمات هستند که این فرم را تکمیل نموده و تایید آن را دریافت نمایند. به ازای هر نقطه فروش یکبار باید این فرم تکمیل گردد. در صورتی که قرارداد نمایندگی ندارید، این فرم را نادیده بگیرید.
  • نام مندرج در روزنامه رسمی یا جواز کسب
  • نام مدیر عامل یا صاحب جواز کسب

هنوز درخواستی ثبت نشده است.

TOP