سامانه BackOffice

این سامانه مخصوص استفاده نمایندگان شرکت ارتباطات ثابت پارسیان بوده و هرگونه استفاده غیر مجاز یا بهره برداری بدون مجوز از آن برای اشخاص ثالث ممنوع میباشد.

درخواست دسترسی به اتوماسیون

درخواست دسترسی به اتوماسیون

برای تکمیل این فرم وارد پروفایل کاربری خود شوید.

هنوز موردی برای تایید ارسال نشده است.

TOP